Met twee wielen op de grens van hun grip door de bocht scheuren, is het mooiste wat er is. Sommigen stappen zelfs over deze grens en zetten een – al dan niet gecontroleerde – two wheel drift in. Maar laten we eerst kijken naar de basis, als je die onder de knie hebt komt de rest vanzelf.

Houding en gewichtsverdeling

Een bocht is in feite niets anders dan het veranderen van je bewegingsrichting. Als je rechtdoor rijdt, heb je een bepaalde snelheid in een bepaalde richting. Door een bocht te maken, verander je die richting. Daarvoor moet je natuurlijk sturen, maar sturen alleen is niet voldoende. Om de centrifugaalkracht te overwinnen, moet je lichaamszwaartepunt naar de binnenkant van de bocht worden verplaatst…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!