Colofon

Bikefreak-magazine

is een uitgave van BIKE-magazine
Kerkstraat 46 – 4854 CG Bavel
www.bikefreak-magazine.eu
12e jaargang – 2018

Hoofdredacteur

Guido Kartner

Redactionele medewerkers

Michiel Van Aelbroeck, Jelle Bennis, Max Kartner, Daniel & Dominika Klawczynski, Rudi Korthout, Ale Di Lullo, Ronald Officier, Jim van Overbeek, Michel Romen, Roy Slangen.

Artdirector

Jeroen Tiggelman

Vormgeving

photoGRAPHICdesign SPRL

E-mail redactie

redactie@bikefreak-magazine.eu

Uitgever

Guido Kartner
guido.kartner@bikefreak-magazine.eu

Abonnementen

Klik hier voor een gratis abonnement:
www.bikefreak-magazine.eu/gratis-abonnement/

Advertentieplaatsingen

De tariefkaart voor advertentieplaatsingen is aan te vragen op:
info@bikefreak-magazine.eu

© Bikefreak-magazine

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.