Colofon

BIKEFREAK-MAGAZINE

is een uitgave van BIKE-magazine
Kerkstraat 46 – 4854 CG Bavel
www.bikefreak-magazine.eu
11e jaargang – 2017

HOOFDREDACTEUR

Guido Kartner

REDACTIONELE MEDEWERKERS

Michiel Van Aelbroeck, Alban Aubert, Jelle Bennis, Martin Bissig, Ken Van den Bulke, Markus Greber, Nathalie Hupin, Max Kartner, Daniel & Dominika Klawczynski, Rudi Korthout, Ronald Officier, Jim van Overbeek, Michel Romen, Jeroen Tiggelman.

ARTDIRECTOR

Jeroen Tiggelman

VORMGEVING

photoGRAPHICdesign BVBA

E-MAIL REDACTIE

redactie@bikefreak-magazine.eu

UITGEVER

Guido Kartner
guido.kartner@bikefreak-magazine.eu

ABONNEMENTEN

Klik hier voor een gratis abonnement:
www.bikefreak-magazine.eu/gratis-abonnement/

ADVERTENTIEPLAATSINGEN

De tariefkaart voor advertentieplaatsingen is aan te vragen op:
info@bikefreak-magazine.eu

© BIKEFREAK-MAGAZINE

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.